verstrekt door Thomas Vermaerke, handelend als jurist E-Commerce van Advocas BV (Jureca) op 18 februari 2022

De website (kikket.be) valt onder de diensten waarvoor geen vergunning nodig is omdat de activiteit onder de voorwaarden voor handelsagenten valt.

De uitzondering voor de handelsagent is van toepassing op:

“betalingstransacties tussen de betaler en de begunstigde die worden uitgevoerd via een handelsagent die middels een overeenkomst gemachtigd is om voor rekening van alleen de betaler of alleen de begunstigde de verkoop of aankoop van goederen of diensten via onderhandelingen tot stand te brengen of te sluiten.”

De handelsagent, Kikket, heeft een duurzame (commerciële) samenwerking met de betaler of degene aan wie wordt betaald (onze B2B-partners zoals evenementenorganisatoren). Deze samenwerking beslaat meer dan een incidentele transactie. Ook gaat deze samenwerking verder dan het alleen faciliteren van de betalingen daar Kikket actief meedenkt met de B2B-partner op vlak van het aanbieden van haar diensten.

De website handelt namelijk alleen voor rekening van de begunstigde die hiervoor toestemming geeft bij het aanmaken van de verkoopactie. Er wordt dus aan de 3 voorwaarden voldaan:

 

·       de handelsagent (alleen voor rekening van de betaler of) alleen voor de begunstigde handelt;

 

en

·       uit een overeenkomst blijkt dat de handelsagent is gemachtigd door de betaler of de begunstigde en dat hij optreedt voor alleen de betaler of alleen de begunstigde;

en

 

·       de handelsagent de verkoop of aankoop van de betreffende goederen of diensten tussen betaler en begunstigde sluit of door onderhandelingen tot stand brengt

 

Bewijs:

 

Link Algemene Voorwaarden B2C

Link Algemene Voorwaarden B2B